Ladang Ternakan

Jumlah Keseluruhan Ladang Ternakan 17
Peratusan Jenis Ternakan 12% - Lembu/ Kambing/ Rusa
88% - Ayam/ Telur

Pecahan Ladang Ternakan Mengikut Daerah
Sumber : data.gov.my
Pecahan Ladang Ternakan Mengikut Jenis Ternakan
Sumber : data.gov.my